​Πονοκέφαλος έπιασε σχεδόν 3 στους 10 κατόχους ΙΧ αυτοκινήτων, δηλαδή περίπου 1,2 εκατ. φορολογούμενους, οι οποίοι καλούνται εντός 45 ημερών να πληρώσουν αυξημένα τέλη κυκλοφορίας για το 2016.

Από την άλλη, μόλις 2 στους 10 ιδιοκτήτες, δηλαδή περίπου 840.000 φορολογούμενοι ευνοούνται με μειώσεις, ενώ περίπου 2,2 εκατ. ιδιοκτήτες ΙΧ θα πληρώσουν για τέλη κυκλοφορίας το ίδιο ποσό με πέρσι.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΥΠΟΙΚ:

1. Στην Ελλάδα κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή 4.223.970 ΙΧ επιβατικά αυτοκίνητα, συμβατικά και αντιρρυπαντικής τεχνολογίας. Από αυτά, τα 3.835.491 έχουν ταξινομηθεί και κυκλοφορήσει για πρώτη φορά στη χώρα μας πριν από την 1η Νοεμβρίου 2010, ενώ τα υπόλοιπα 388.479 έχουν τεθεί σε κυκλοφορία στην Ελλάδα από 1/11/2010 μέχρι σήμερα.

teli2.jpg

2. Από τα 4.223.970 κυκλοφορούντα αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα ΙΧ αυτοκίνητα:
• Τα 1.195.794, δηλαδή ποσοστό 28,31% του συνόλου, επιβαρύνονται με αυξήσεις στα τέλη κυκλοφορίας.
• Τα 843.335, δηλαδή το 19,97% ευνοούνται με μειώσεις.
• Τα υπόλοιπα 2.184.841, ποσοστό 51,72% δεν έχουν καμία μεταβολή στα τέλη κυκλοφορίας του 2016.

3. Από τα 3.835.491 ΙΧ που ταξινομήθηκαν πριν από την 1/11/2010:
a. 834.417 επιβαρύνονται με αυξήσεις 4,55% - 6,67% στα τέλη κυκλοφορίας του 2016.
b. 843.335 ευνοούνται με μειώσεις στα τέλη κυκλοφορίας.
c. 2.157.739 παραμένουν στα ίδια ποσά με πέρσι.

teli1.jpg

4. Από τα 388.479 ΙΧ αυτοκίνητα που έχουν τεθεί σε κυκλοφορία στην Ελλάδα από 1/11/2010 μέχρι και σήμερα και για τα οποία τα τέλη κυκλοφορίας υπολογίζονται με βάση τις εκπομπές ρύπων:
27.102 ΙΧ εξακολουθούν να απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας
88.955 επιβαρύνονται για πρώτη φορά με τέλη κυκλοφορίας, τα οποία ανέρχονται σε 0,90 ευρώ ανά γραμμάριο εκπεμπόμενου διοξειδίου του άνθρακα.
272.422 ΙΧ επιβαρύνονται με αύξηση τελών κατά 8,88% έως 9,4%. Πρόκειται για αυτοκίνητα που εκπέμπουν ρύπους άνω των 100 γραμμαρίων διοξειδίου του άνθρακα ανά χιλιόμετρο.