Λουκέτο στις βιομηχανίες και άλλες μονάδες που δεν έχουν σύστημα επεξεργασίας αποβλήτων στον Ασωπό ποταμό ή αν έχουν δεν λειτουργεί νόμιμα, διατάσσει το ΣτΕ να βάλουν τα συναρμόδια υπουργεία.
Η απόφαση του δικαστηρίου ζητεί επισης να λυθεί το πρόβλημα επεξεργασίας αποβλήτων και να αποκατασταθεί το οικοσυστήμα στον Ασωπό ποταμό. Χαρακτηριστικό είναι ότι στην δικαστική απόφαση (υπ' αριθμ. 3943/2015 του Ε΄ Τμήματος) αναφέρεται ότι πέφτουν κάθε μέρα 13.000 m3 μη επεξεργασμένα υγρά απόβλητα ή ελλιπώς επεξεργασμένα, ενώ τα τελευταία χρόνια ο αριθμός των βιομηχανικών μονάδων στις περιοχές από όπου διέρχεται ο Ασωπός, παρουσιάζει σημαντική αύξηση η οποία φτάνει στο 57%. Επίσης, σύμφωνα με μελέτες στον Ασωπό καταγράφονται μεγάλες συγκεντρώσεις χρωμίου, και άλλων τοξικών μετάλλων.
Το Συμβούλιο δικαίωσε τους κατοίκους των περιοχών Χαλκουτσίου, Σκάλας, Ωροπού, Νέων Παλατιών και Δηλεσίου, οι οποίοι ζητούσαν να υποχρεωθεί η πολιτεία να εκδόσει αποφάσεις σχετικά με την έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας επεξεργασίας υγρών αποβλήτων στην περιοχή και να εκδώσει Προεδρικό Διάταγμα με το οποίο να χαρακτηρίζεται η περιοχή της λεκάνης απορροής του Ασωπού ποταμού ως «ζώνη ειδικών περιβαλλοντικών ενισχύσεων».
Το δικαστήριο μάλιστα υπενθυμίζει πως ήδη υπάρχουν πολλες αποφάσεις που ζητούν να επιβληθούν κυρώσεις, ακόμη και διακοπή λειτουργίας, στις βιομηχανίες, κτλ. που ρυπαίνουν με υγρά απόβλητα τον Ασωπό και υπογραμμίζει τον άμεσο κίνδυνο για την υγεία των κατοίκων.