​Ελαστικότερο γίνεται το νομοθετικό πλαίσιο, για τους καταληψίες κτιρίων ή και δρόμων, κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων. Το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης που δημοσιεύεται στη «Διαύγεια» για διαβούλευση, προβλέπει ακόμη μικρότερες ποινές ή και αθώωση -υπό προϋποθέσεις- για τους δράστες.

Με το νέο νόμο που παρουσίασε ο υπουργός Δικαιοσύνης Νίκος Παρασκευόπουλος, ο δικαστής θα κρίνει εάν οι καταλήψεις δρόμων ή και κοινωφελών εγκαταστάσεων, τελέστηκαν για την προάσπιση «μείζονος κοινωνικού συμφέροντος», και αναλόγως οφείλει να προτείνει μικρότερες ή και καθόλου ποινές.

«Η ΚΕΔΕ δεν έχει κληθεί σε μια τόσο σημαντική διαδικασία, να πει την άποψη της. Εύχομαι να μη σπέρνουμε ανέμους και θα θερίσουμε θύελλες πολύ σύντομα» δήλωσε ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Γιώργος Πατούλης.

Αν η παρακώλυση ήταν μικρή σε διάρκεια ή έκταση, τότε και η ποινή μπορεί να είναι αναλόγως μικρή, έως έξι μήνες, ενώ η ίδια ποινή προβλέπεται και στην περίπτωση που η παρεμπόδιση λειτουργίας μιας εγκατάστασης θεωρείται ότι δεν ήταν σημαντική.

«Το δικαστήριο δύναται να απαλλάξει το δράστη, εφόσον πειστεί ότι ο κίνδυνος που μπορούσε να προκύψει ή προέκυψε ήταν ασήμαντος ή ότι δεν χρειάζεται να επιβληθεί ποινή αν ο δράστης τέλεσε την πράξη για την προάσπιση μείζονος κοινωνικού συμφέροντος» λέει το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Πάντως, σύμφωνα με νομικ��ς πηγές, ο όρος του «μείζονος κοινωνικού συμφέροντος» δεν αποσαφηνίζεται.

«Η γενική έννοια της προάσπισης "μείζονος κοινωνικού συμφέροντος", όταν αφορά σε παρακώλυση συγκοινωνιών ή κατάληψη κοινόχρηστων ή κοινωφελών χώρων, είναι επικίνδυνη έννοια στην εφαρμογή της και χρήζει περαιτέρω οριοθετήσεως» επισημαίνει ο δικηγόρος, Αλέξης Δασκάς.
Η κυβέρνηση προχωρά και στην κατάργηση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που ορίζει το μαθητικό ιδιώνυμο.