​Κλείνουν τα Τέμπη για δύο ημέρες, ��ροκειμένου να επιθεωρηθούν τα μέτρα βραχοπροστασίας της κοιλάδας. Ο αποκλεισμός της κυκλοφορίας θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη και την Πέμπτη, από τις 07:00 έως τις 20:00 διάστημα κατά το οποίο η κυκλοφορία θα διεξάγεται από παρακαμπτηρίους.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου, που διαχειρίζεται τον οδικό άξονα Μιαλιακός- Κλειδί, κατά τη διάρκεια της διακοπής κυκλοφορίας στα Τέμπη δεν θα λειτουργήσουν οι σταθμοί διοδίων Πυργετού, Μακρυχωρίου μετωπικός και πλευρικός- και ο πλευρικός σταθμός Γυρτώνης, ενώ θα μειωθεί η τιμή των διοδίων στο Μοσχοχώρι.

Οι εργασίες ελέγχου των μέτρων βραχοπροστασίας των Τεμπών (επιθεώρηση πλεγμάτων συγκράτησης, αφαίρεση επικίνδυνων βράχων κλπ) θα πραγματοποιηθούν από τις 9 έως τις 13 Νοεμβρίου από εξειδικευμένη ομάδα τεχνικών.