​Μπορεί οι εποχές να είναι ιδιαίτερα δύσκολες, ωστόσο η ανθρωπιά δεν έχει χαθεί.

φγ.jpg
Έτσι, παρά τις μεγάλες δυσκολίες, η Τράπεζα Τροφίμων καταφέρνει να συγκεντρώνει τρόφιμα και είδη προσωπικής υγιεινής, τα οποία με μεγάλη χαρά προσφέρει σε περισσότερους από 23.000 συνανθρώπους μας.

ηθ[΄π.jpg
Μάλιστα, τον τελευταίο μήνα, με τις δωρεές 29 μεγάλων εταιριών κατάφεραν να προσφέρουν 36.001 κιβώτια προϊόντων σε ανθρώπους που τα είχαν ανάγκη!