​«Πράσινο φως» για τις τελευταίες 220 κατ’ εξαίρεση προσλήψεις άναψε το Συμβούλιο της Επικρατείας.

Η αρμόδια επιτροπή τ��υ ΣτΕ είπε «ναι» στην πρόσληψη:

- 128 ατόμων 8μήνης διάρκειας για τη λειτουργία τις εκπαιδευτικές μονάδες του υπουργείου Οικονομικών (Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης και Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης).

- 14 καθηγητών μουσικής για το Μορφωτικό, Πολιτιστικό, Αθλητικό και Κοινωνικό Νομικό Πρόσωπο του Δήμου Πολυγύρου «Αριστοτέλης».

- ενός διευθυντή, ενός μαέστρου χορωδίας παραδοσιακής μουσικής και 19 καθηγητών μουσικής για το δημοτικό ωδείο Πρέβεζας.

- 28 καθηγητών μουσικής και 26 καθηγητών διαφόρων ειδικοτήτων καλλιτεχνικής εκπαίδευσης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αγία Βαρβάρα.

- μιας βοηθού βρεφοκόμου για τον παιδικό σταθμό του Δήμου Τήνου.

- ενός ατόμου στο Δήμο Σερρών για την υλοποίηση του μ��ζικού αθλητισμού στην διασυνοριακή περιοχή του Δήμου Petrich της Βουλγαρίας και του Δήμου Σερρών («Sports for all»).