​Φυλλάδια με δρόμους αλλά και ενδεικτικούς τιμοκαταλόγους έφτιαξαν οι κάτοικοι της Μυτιλήνης για τους μετανάστες.

αρχείο λήψης (1).jpg
Με αυτό τον τρόπο θέλουν να κάνουν τη διαμονή τους πιο εύκολη, καθώς και να τους ενημερώσουν για τις τιμές σε τρόφιμα, νερό και τσιγάρα ώστε να μην πιαστούν κοροΐδα από επιτήδειους.

αρχείο λήψης (2).jpg
Τα φυλλάδια και οι χάρτες είναι γραμμένα στα Αραβικά και έχουν κολληθεί στα πιο κεντρικά σημεία του νησιού.

αρχείο λήψης (3).jpg