Συνταγματικές οι προσλήψεις ανέργων την προεκλογική περίοδο σύμφωνα με απόφα��η του Συμβουλίου Επικρατείας, το οποίο ενέκρινε την πρόσληψη, μέσω του ΟΑΕΔ, 32.433 ανέργων με 5 μήνες συμβάσεις σε δήμους.

Η έγκριση της τριμελούς επιτροπής του ΣτΕ δόθηκε μετά από αίτηση του υπουργείου εργασίας για κατ΄ εξαίρεση προσλήψεις καθώς υπήρχε ο κίνδυνος απώλειας του σχετικού Ευρωπαϊκού κονδυλίου, λόγω καθυστέρησης απορρόφησης του.

Ο προϋπολογισμός για την πρόσληψη των ανέργων αυτών ανέρχεται στα 200.000.000 ευρώ και προέρχεται από πρόγραμμα συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το ΣτΕ ενέκρινε επίσης την κατ΄ εξαίρεση πρόσληψη 2.620 προσώπων σε υπουργεία και Δήμους.