​Υπηρεσία ενημέρωσης των εκλογέων, οι οποίοι θέλουν να πληροφορηθούν για το εκλογικό τμήμα και το σχολικό συγκρότημα που ψηφίζουν, είναι πλέον σε λειτουργία από το υπουργείο Εσωτερικών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον τηλεφωνικό αριθμό 213 13 61 500 τις ακόλουθες ημέρες και ώρες:

Τρίτη έως Πέμπτη από τις 09:00 έως τις 18:00.
Παρασκευή από τις 09:00 έως τις 19:00.

Σάββατο από τις 09:00 έως τις 21:00.

Κυριακή από τις 07:00 έως τις 19:00.

Επίσης, οι εκλογείς μπορούν να ανατρέχουν στον διαδικτυακό τόπο του υπουργείου Εσωτερικών www.ypes.gr στην ενότητα «Μάθε που ψηφίζεις», και πληκτρολογώντας τα στοιχεία τους εμφανίζεται το εκλογικό τμήμα που ψηφίζουν.