​Πάνω από το κανονικό ήταν τα επίπεδα ρύπανσης σήμερα στην Αθήνα, καθώς το Δίκτυο Παρακολούθησης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης, σημείωσε υπέρβαση του ορίου ενημέρωσης (180 μg/m3) για το όζον.

Μείωση των τιμών, αναμένεται από το απόγευμα.

Συγκεκριμένα, μέχρι τις 15:00 παρατηρήθηκε μέγιστη Ωριαία Τιμή Ο3 209 μg/m3 στον Σταθμό Μέτρησης Θρακομακεδόνων.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΣΟΙ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΑΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ:

Το υπουργείο καλεί τα άτομα με αναπνευστικές και καρδιαγγειακές παθήσεις και γενικότερα άτομα ευαίσθητα στην ατμοσφαιρική ρύπανση να παραμένουν σε εσωτερικούς χώρους και να αποφεύγουν την κυκλοφορία στο εξωτερικό περιβάλλον.

Επίσης συνιστάται στα παραπάνω άτομα, καθώς και τα παιδιά να αποφεύγουν την έντονη σωματική άσκηση, η οποία μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού και να οδηγήσει σε αναπνευστικά προβλήματα.