​Ένα τροπικό φύκι που «μετανάστευσε» από περιοχές στην λεκάνη της Μεσογείου, απειλεί πλέον και τις ελληνικές θάλασσες, καθώς έχει εντοπιστεί στον βυθό της Νάουσας της Πάρου.

Η ραγδαία και ανεξέλεγκτη εξάπλωση του «μεταναστευτικού» θαλάσσιου τροπικού φυκιού – ξενιστή, με το επιστημονικό όνομα Caulerpa racemosa, το οποίο συμπεριφέρεται ως εισβολέας δημιουργεί φόβους για βιολογική ρύπανση στο θαλάσσιο οικοσύστημα.

Το φύκι – ξενιστής, έχει εντοπιστεί σε πολλές υποθαλάσσιες περιοχές του ελληνικού χώρου, και σύμφωνα με τη μελέτη του Πανεπιστημίου Πατρών στα τέλη του 2013, εντοπίστηκε και στο βυθό της εισόδου του κόλπου της Νάουσας Πάρου.

Η επιβλαβής δράση του συνίσταται στην καταστροφή των υποθαλάσσιων βιοτόπων, στην κάλυψη της χλωρίδας και συνεπώς στην μείωση της τροφής των φυτοφάγων θαλάσσιων οργανισμών και ψαριών και στην μεταβολή της σύνθεσης των βιότοπων που αποτελούν καταφύγιο για πολλούς θαλάσσιους οργανισμούς.

Αναπτύσσεται με μεγάλη ευκολία σε όλους τους τύπους θαλάσσιων αμμωδών και βραχωδών πυθμένων ενώ στην επέκτασή του συμβάλλουν τα αλιευτικά εργαλεία, η αγκυροβολία σκαφών και τα θαλάσσια ρεύματα.

Οι καταστροφές που προκαλεί στη θαλάσσια χλωρίδα και πανίδα είναι πιθανότατα μη αναστρέψιμες και οι επιστήμονες συνεχίζουν να διερευνούν την συμπεριφορά του επικίνδυνου φυκιού προτείνοντας παράλληλα μέτρα για την αποφυγή των επιπτώσεων στα θαλάσσια οικοσυστήματα.