Στην πραγματοποίηση εκτεταμένων δειγματοληψιών και αναλύσεων σε παραλίες της Αττικής και των γύρω περιοχών για 36η χρονιά προχώρησε το ΠΑΚΟΕ (Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών).

Σε σύνολο 151 παραλιών, 96 κρίθηκαν κατάλληλες ενώ 55 εξ αυτών ακατάλληλες.

Οι μετρήσεις έγιναν μετά από τριπλή δειγματοληψία για να είναι πιο ασφαλή τα συμπεράσματα.

Δείτε τις σχετικές λίστες:

001.jpg
002.png
004.jpg

003.jpg