​Από τους πιο ανικανοποίητους λαούς στην Ευρώπη εμφανίζονται οι Έλληνες, μαζί με τους Κύπριους, τους Ούγγρους και τους Πορτογάλους, οι οποίοι δηλώνουν ότι δεν είναι ευχαριστημένοι στους περισσότερους τομείς της ζωής τους, σύμφωνα με έρευνα της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας (Eurostat). Η έρευνα δημοσιοποιήθηκε σήμερα στις Βρυξέλλες, με αντικείμενο τις απόψεις των πολιτών των κρατών της ΕΕ για την ποιότητα της ζωής τους γενικά, αλλά και σε εξειδικευμένους τομείς.

Συγκεκριμένα, με κλίμακα από το 0 έως το 10, ο μέσος Ευρωπαίος βαθμολογεί το γενικό επίπεδο ζωής του με 7,1. Οι Έλληνες, οι Κύπριοι, οι Ούγγροι και οι Πορτογάλοι το βαθμολογούν με 6,2, ενώ από την άλλη πλευρά, οι Δανοί, οι Φιλανδοί και οι Σουηδοί το βαθμολογούν με 8.

Σε ό,τι αφορά στις διαπροσωπικές σχέσεις, ο μέσος Ευρωπαίος τις βαθμολογεί με 7,8 ενώ ο μέσος Έλληνας δίνει βαθμό 7, που είναι και ο μικρότερος μεταξύ των κρατών της ΕΕ.

Στο ερώτημα για την κατοικία, ο Έλληνας την βαθμολογεί με 6,6 που είναι από τις χαμηλότερες μεταξύ των κρατών της ΕΕ, ενώ ο μέσος Ευρωπαίος με 7,5.

Αντιστοίχως, ελάχιστα ικανοποιημένος δηλώνει ο μέσος Έλλην��ς σε τομείς όπως ο χρόνος διαδρομής από το σπίτι στη δουλειά, το γενικό πλαίσιο της ζωής του, οι χώροι πρασίνου, οι όροι εργασίας, η χρήση του ελεύθερου χρόνου και η οικονομική κατάσταση.

Αναλυτικά τα στοιχεία της Ελλάδας (με άριστα το 10)
Γενικό επίπεδο ζωής 6.2
Διαπροσωπικές σχέσεις 7
Κατοικία 6.6
Χρόνος για τις μετακινήσεις 6.5
Συνθήκες διαβίωσης 6.2
Περιοχές με πράσινο 5.9
Εργασία 6.1
Ελεύθερος χρόνος 6.1
Οικονομική κατάσταση 4.3

Δείτε εδώ την έρευνα: AP-EN.pdfΈρευνα Eurostat.pdf