​Στα μαθήματα των Λατινικών, της Χημείας, της Ηλεκτρολογίας και της Ανάπτυξης Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον εξετάστηκαν σήμερα οι υποψήφιοι των ΓΕΛ στις Πανελλήνιες.

Όπως σας γράψαμε νωρίτερα στο star.gr, οι υποψήφιοι της θεωρητικής κατεύθυνσης έδωσαν το μάθημα των Λατινικών, ενώ οι υποψήφιοι της θετικής κατεύθυνσης εξετάστηκαν στη Χημεία. Οι υποψήφιοι της τεχνολογικής κατεύθυνσης που έχουν επιλέξει τον κύκλο “Τεχνολογίας και Παραγωγής” έδωσαν το μάθημα της Ηλεκτρολογίας, ενώ όσοι έχουν επιλέξει τον κύκλο “Πληροφορικής και Υπηρεσιών” εξετάστηκαν στο μάθημα Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον.

Οι εξετάσεις συνεχίζονται την Παρασκευή με την Ιστορία Θεωρητικής Κατεύθυνσης και τη Φυσική Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης και των δύο κύκλων.

ΑΥΤΑ είναι τα θέματα που έπεσαν στα Λατινικά: λατινικά.pdfλατινικά.pdf
ΑΥΤΑ είναι τα θέματα που έπεσαν στη Χημεία: χημεία.pdfχημεία.pdf
ΑΥΤΑ είναι τα θέματα που έπεσαν στην Ηλεκτρολογία: ηλεκτρολογια.pdfηλεκτρολογια.pdf
ΑΥΤΑ είναι τα θέματα που έπεσαν στην Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον:περιβαλλον.pdf