Συνεχίζεται η δεύτερη εβδομάδα των Πανελληνίων 2015 με τους υποψήφιους να εξετάζονται σήμερα Τετάρτη 27 Μαΐου, σε τέσσερα μαθήματα κατεύθυνσης, στα Λατινικά, τη Χημεία, την Ηλεκτρολογία και την Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον.

Συγκεκριμένα, οι υποψήφιοι της θεωρητικής κατεύθυνσης θα εξεταστούν στα Λατινικά και οι υποψήφιοι της θετικής κατεύθυνσης στη Χημεία.

Οι υποψήφιοι της τεχνολογικής κατεύθυνσης που έχουν επιλέξει τον κύκλο “Τεχνολογίας και Παραγωγής” θα εξεταστούν στην Ηλεκτρολογία, ενώ όσοι έχουν επιλέξει τον κύκλο “Πληροφορικής και Υπηρεσιών” θα εξεταστούν στο μάθημα Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον.

Να υπενθυμίσουμε ότι η ώρα έναρξης της εξέτασης είναι 8:30 π.μ και η διάρκεια αυτής είναι τρεις ώρες.

Το star.gr σας ενημερώνει για τα θέματα των εξετάσεων αλλά και για τις απαντήσεις αυτών.