​Με ένα μεικτό σύστημα θα επιλέγονται οι διευθυντές των σχολείων, το οποίο θα βασίζεται στα προσόντα τους, αλλά θα συνδυάζεται και με ψηφοφορία από τον σύλλογο διδασκόντων, στη θέση της παλαιότερης διαδικασίας της συνέντευξης.

Το υπουργείο Παιδείας αναμένεται να ανακοινώσει ενδεχομένως και σήμερα, αυτό το μεικτό σύστημα επιλογής των διευθυντών, το οποίο θα περιλαμβάνει και αξιολόγηση προσόντων και εκλογικές διαδικασίες.

Οι εκλογές από τον σύλλογο διδασκόντων θα συνυπολογίζονται σαν μόρια σε ποσοστό (εκτιμάται γύρω στο 30%) για την επιλογή, ενώ τα υπόλοιπα μόρια θα προκύπτουν από τα προσόντα των υποψηφίων.

Όπως έχει δηλώσει ο υπουργός Παιδείας Αριστείδης Μπαλτάς, η εκλογή από τον σύλλογο διδασκόντων θα παίρνει τόσα μόρια όσα έπαιρνε παλαιότερα η συνέντευξη, ενώ θα προβλέπεται και ελάχιστο όριο ψήφων.