Στελέχη των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά πραγματοποιούν ελέγχους στους χώρους εστίασης και στα κυλικεία των πλοίων, λόγω του αυξημένου αριθμού επιβατών λόγω Πάσχα.

Κλιμάκια των Διευθύνσεων Εμπορίου και Υγειονομικών Ελέγχων ελέγχουν τους τιμοκαταλόγους στα κυλικεία των πλοίων για τα είδη, που υπόκεινται σε διατίμηση αλλά και για το περιθώριο κέρδους, ενώ εξετάζεται αν υπάρχει επάρκεια προϊόντων χαμηλότερου κόστους, όπως είναι πχ. το μικρό μπουκάλι νερό.

Ακόμη, εξετάζουν αν υπάρχει κουτί παραπόνων για παρατ��ρήσεις επιβατών.

Την Μεγάλη Τετάρτη διενεργήθηκαν έλεγχοι σε 5 πλοία και σε ό,τι αφορά στους υγειονομικούς ελέγχους διαπιστώθηκε, ότι έχουν αποκατασταθεί παρατηρήσεις, που είχαν γίνει τις προηγούμενες μέρες.