Παράνομη κρίνει το Συμβούλιο της Επικρατείας την συλλήβδην εκχώρηση του δικαιώματος στους Δήμους να νοικιάζουν τις παραλίες έναντι αμοιβής.

Ουσιαστικά το δικαστήριο βάζει φρένο στη δυνατότητα των παράκτιων δήμων να αποκομίζουν οικονομικά οφέλη, τοποθετώντας καθίσματα, ομπρέλες, ξαπλώστρες, αναψυκτήρια, κανό, θαλάσσια ποδήλατα, κ.λπ.

Το δικαστήριο θεωρεί ότι αυτή η εκχώρηση δεν μπορεί να γίνεται συλλήβδην για όλη την Ελλάδα με μία μόνο υπουργική απόφαση.

Λόγω της σοβαρότητας του θέματος και των συνεπειών που θα έχει, το Ε' τμήμα έχει παραπέμψει το θέμα στην ενισχυμένη 7μελη σύνθεση του Συμβουλίου, προς οριστική απόφαση.