​Δυο νέοι από τον Πειραιά που είχαν μείνει άνεργοι ξεκίνησαν μια δική τους επιχείρηση που κάνει θελήματα.

Βοηθάνε έναντι μικρής αμοιβής ανθρώπους που δεν έχουν την άνεση ή το χρόνο να κάτσουν στις ατελείωτες ουρές δημοσίων υ��ηρεσιών. Επίσης πηγαίνουν για να εξοφλήσουν λογαριασμούς ή ακόμα και να τους κάνουν τα ψώνια.

«Η ιδέα μας ήρθε όταν εγώ και ο συνεργάτης μου μείναμε άνεργοι. Η αμοιβή για τις δουλειές είναι από 2 έως 6 ευρώ. Οι πελάτες μας είναι από 6 μηνών έως 94 ετών.» σημειώνει ο Παναγιώτης Σπανούδης.

Οι υπηρεσίες των δυο νεαρών φθάνουν τα 2.500 διαφορετικά θελήματα... «Το μόνο που δεν μπορούμε να κάνουμε είναι να βρούμε νύφη ή γαμπρό σε πελάτες» προσθέτει ο κ. Σπανούδης.