​Επικυρώθηκε με απόφαση του ΣτΕ η οριστική απόλυση γραμματέα του Γενικού προξενείου της Ελλάδας στο Αργυρόκαστρο ο οποίος εξέδιδε πλαστές βίζες εισόδου Σένγκεν σε Αλβανούς υπηκόους, εκ των οποίων το μεγαλύτερο μέρος ήταν γυναίκες νεαρής ηλικίας.

Την περίοδο 2006 έως 2008, ο γραμματέας χειρίστηκε επισήμως 544 αιτήσεις που έφεραν την υπογραφή του, οι οποίες είτε είχαν προφανείς ελλείψεις είτε είχαν πλαστά δικαιολογητικά.

Κατα την απολογία του ο υπάλληλος υποστήριξε ότι πράγματι χορηγούσε θεωρήσεις εισόδου με πλαστά δικαιολογητικά, όμως κατόπιν «παρεμβάσεων σημαινόντων προσώπων».

Ο ισχυρισμός όμως αυτός δεν επιβεβαιώθηκε κατά την διενέργεια της ΕΔΕ, και τελικά, από το Πειθαρχικό Συμβούλιο του υπουργ��ίου Εξωτερικών του επιβλήθηκε η πειθαρχική ποινή της οριστικής παύσης για τα παραπτώματα της παράβασης υπαλληλικού καθήκοντος, της παράβασης καθήκοντος κατά τον Ποινικό Κώδικα ή άλλους ποινικούς νόμους, της αμέλειας και της ατελούς εκπλήρωσης καθήκοντος, καθώς και της χαρακτηριστικώς αναξιοπρεπούς ή ανάξιας για υπάλληλο διαγωγής εντός και εκτός υπηρεσίας.

Οι σύμβουλοι Επικρατείας του Γ΄ Τμήματος απέρριψαν όλους τους ισχυρισμούς του γραμματέα του Προξενείου της Ελλάδος στο Αργυρόκαστρο και επικύρωσαν την πειθαρχική ποινή της οριστικής απόλυσης.