Πολλά προβλήματα κατολισθήσεων προκάλεσε η κακοκαιρία των προηγούμενων ημερών στ��ν περιοχή του δήμου Καντάνου- Σελίνου, στα Χανιά της Κρήτης.

Στην περιοχή Στράτοι έγιναν δυο μεγάλες κατολισθήσεις σε περιοχή που δεν υπήρχαν έργα αντιστήριξης με αποτέλεσμα ένα σπίτι να «αιωρείται»
μετά από την υποχώρηση του εδάφους. Έντονη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι το σπίτι μπορεί να «πέσει» ανά πάσα στιγμή και να τραυματίσει κάποιον διερχόμενο. Δεν είναι όμως μόνο αυτό… Εκφράζονται φόβοι ότι από την «πτώση» του, μπορεί να προκληθούν ζημιές και στα γειτονικά σπίτια.

Πάντως, για να αποφευχθεί ο κίνδυνος τραυματισμού, ο δρόμος έχει κλείσει για τα αυτοκίνητα και η μετακίνηση των παιδιών στα σχολεία της περιοχής γίνεται από άλλο δρόμο.