Την πλατφόρμα του υπουργείου Παιδείας μπορούν να επισκεφθούν από σήμερα οι φοιτητές, οι οποίοι έχουν αιτηθεί μετεγγραφή για οικονομικούς λόγους.

Συγκεκριμένα, μπορούν να μπαίνουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://solon.it.minedu.gov.gr, προκειμένου να ενημερωθούν για το Τμήμα, την Εισαγωγική Κατεύθυνση, τη Σχολή και το Πρόγραμμα Σπουδών υποδοχής, στα οποία οφείλουν να καταθέσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Οι πίνακες με τα ονόματα των φοιτητών θα αποσταλούν από το υπουργείο Παιδείας προς τις Γραμματείες των Ιδρυμάτων αύριο. Οι σχολές οφείλουν να ανακοινώσουν τις ημερομηνίες εντός των οποίων θα δεχθούν τα δικαιολογητικά των ενδιαφερομένων, μέσα στις επόμενες πέντε εργάσιμες ημέρες.

Ο αριθμός των δικαιούχων, με το οικονομικό κριτήριο, ανέρχεται σε 1.914.