​Διακοπή κυκλοφορίας θα γίνει στις 17 και 18 Δεκεμβρίου στην εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας, στο ύψος του Ωρωπού, εξαιτίας εργασιών στο σταθμό διοδίων στις Αφίδνες.

Συγκεκριμένα διακόπτεται η κυκλοφορία:

Α' ΦΑΣΗ

-Στη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.), στο τμήμα της από τη χ/θ 33,450 έως χ/θ 32,200, ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.

-Στις τρεις πλησιέστερες λωρίδες στη δεξιά θυρίδα διοδίων, στο τμήμα τους από τη χ/θ 33,200 έως χ/θ 32,355, ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.

- Η δεξιά λωρίδα διοδίων θα παραμένει ανοικτή.

Β' ΦΑΣΗ

-Στις τρεις πλησιέστερες λωρίδες στη δεξιά θυρίδα διοδίων, στο τμήμα τους από τη χ/θ 32,300 έως χ/θ 32,100, ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.

- Η δεξιά λωρίδα διοδίων θα παραμένει ανοικτή.

- Στη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.), στο τμήμα της από τη χ/θ 32,100 έως χ/θ 31,950, ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.

Γ' ΦΑΣΗ:

-Στη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.), στο τμήμα της από τη χ/θ 32,000 έως χ/θ 32,200, ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία.

-Σε πλάτος δεκαπέντε μέτρων από το δεξιό άκρο του οδοστρώματος, στο τμήμα από τη χ/θ 32,200 έως χ/θ 32,000, ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία.