​Μια κυκλοφοριακή ρύθμιση θα ισχύσει στη Ν.Ε.Ο. Κορίνθου - Πατρών από τις 2100 της Τετάρτης έως τις 07:00 της Πέμπτης 11.12.2014 κατά τη διάρκεια της οποίας:

α) το ρεύμα κυκλοφορίας προς Πάτρα μεταξύ των κόμβων Ανατολικού Αιγίου (Χ.Θ. 172+500) και Σελιανιτίκων (Χ.Θ. 183+000), θα εκτρέπεται στην Παλαιά Εθνική Οδό Κορίνθου – Πατρών,

β) το ρεύμα προς Αθήνα δεν επηρεάζεται και θα λειτουργεί κανονικά.

Οι ρυθμίσεις είναι απαραίτητες προκειμένου να εκτελεστούν έκτακτες εργασίες συντήρησης από τον αρμόδιο κατασκευαστή.

Η Ολυμπία Οδός ευχαριστεί για την κατανόηση και παρακαλεί τους οδηγούς να συμμορφώνονται προς τη σχετική εργοταξιακή σήμανση και τις υποδείξεις της Τροχαίας, καθώς και να επιδείξουν αυξημένη προσοχή κατά τη διέλευσή τους από την εν λόγω περιοχή