​Σε κεντρικό ξενοδοχείο συνεδρίασε σήμερα η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Αθηνών, λόγω της διαμαρτυρίας που πραγματοποίησε ομάδα φοιτητών στον χώρο των Προπυλαίων.

Η Σύγκλητος έλαβε αποφάσεις για σειρά από θέματα (προϋπολογισμός, θέματα συμβάσεων έργου και στελεχικής κάλυψης, καθαριότητας και φύλαξης, μετεγγραφών κ.ά.), ενώ στη συνεδρίαση κλήθηκαν και κατέθεσαν τις απόψεις τους για τα ζητήματα ��ου τους απασχολούν εκπρόσωποι των συμβασιούχων του Ιδρύματος, των φοιτητών αλλά και των γονέων τους.

Το κλίμα της συνεδρίασης, χαρακτηρίστηκε από τις πρυτανικές Αρχές εποικοδομητικό.