Πολλά είναι τα τμήματα και οι σχολές του Πανεπιστημίου Αθηνών, που καλούνται να υποδεχθούν διπλάσιους φοιτητές, από αυτούς που μπορούν να αντέξουν.

Σύμφωνα με τον πίνακα εισακτέων του ΕΚΠΑ, πολλές είναι οι σχολές που θα ασφυκτιούν από φοιτητές εξαιτίας των μετεγγραφών.

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΑΠΗ), το οποίο παρουσιάζει αύξηση επί των εισακτέων κατά 148% .Έχει 150 εισακτέους από τις πανελλαδικές εξετάσεις, 177 από μετεγγραφές, 31 φοιτητές που έχουν ήδη εγγραφεί ως ειδικές κατηγορίες, δηλαδή ομογενείς, αλλογενείς και για λόγους υγείας, ενώ αναμένονται και οι μετεγγραφέντες με οικονομικά κριτήρια!

Ο αριθμός των διδασκόντων στο τμήμα έχει συρρικνωθεί δραματικά, η υλικοτεχνική υποδομή δεν επαρκεί αλλά και ότι ο υπερδιπλασιασμός των φοιτητών δυσχεραίνει την παράδοση των μαθημάτων.

Η αύξηση του αριθμού των φοιτητών στη Γυμναστική Ακαδημία μετά τις μετεγγραφές φτάνει το 108%, στο Ιστορικό/Αρχαιολογικό η αύξηση είναι 91%, στο Παιδαγωγικό Τμήμα 91,5%, στην Ιατρική 76,6%.

Κ��λύτερη είναι η κατάσταση σε λιγότερο δημοφιλή τμήματα, όπως η Γερμανική Φιλολογία, η οποία υποδέχεται μόλις δύο φοιτητές από μετεγγραφή επί 125 εισακτέων, αριθμός που αντιστοιχεί σε μια αύξηση της τάξης του 1,6%.