​Τις αποφάσεις του για τ��ν τρόπο κάλυψης των κενών που απέμειναν στα σχολεία αναμένεται να ανακοινώσει μέχρι το τέλος της εβδομάδας το υπουργείο Παιδείας.

Ένα σενάριο που έχει πέσει στο τραπέζι τις τελευταίες ημέρες, είναι να προσληφθούν άνεργοι εκπαιδευτικοί από τους δήμους μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ, τα οποία όμως θα αφορούν πεντάμηνες συμβάσεις.

Ωστόσο και αυτή η εκδοχή παρουσιάζει προβλήματα, καθώς τέτοια προγράμματα υλοποιούνται μέσω Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ενώ οι εκπαιδευτικοί προσλαμβάνονται από το υπουργείο Παιδείας.

Σημειώνεται ότι υπάρχει ακόμα το ενδεχόμενο της εθελοντικής εργασίας από εκπαιδευτικούς με αντάλλαγμα επιπλέον μόρια για μελλοντικό διορισμό.

Αν δεν ��ρεθεί άλλος τρόπος να καλυφθούν τα περίπου 1.000 κενά που υπολογίζεται να απομείνουν έπειτα από τις άλλες ενέργειες του υπουργείου, όπως πάγωμα συνταξιοδοτήσεων, ανάκληση αποσπάσεων σε φορείς κ.ά., μπορεί να προχωρήσει.