Ένα διαφορετικό λεωφορείο επανδρωμένο με ηλεκτρονικούς υπολογιστές και επιβάτες 25 νέους ανθρώπους ξεκινάει από την Αθήνα με προορισμό τη Βιέννη.

Το StartupBus Greece 2014 είναι ένα ειδικά διαμορφωμένο λεωφορείο το οποίο ταξίδεψε από την Αθήνα στην Βιέννη για 72 ώρες, κατά τη διάρκεια των οποίων οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε 5 ομάδες και δημιουργήσαν μία νέα startup, την οποία θα παρουσιάσουν μπροστά σε Ευρωπαίους επενδυτές στη διάρκεια του γνωστού Pioneers Festival.

Αντίστοιχα ξεκίνησαν από άλλες 8 ευρωπαϊκές χώρες (την Γερμανία, το Βέλγιο, την Ιταλία, την Γαλλία, την Εσθονία, την Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο), οι συμμετέχοντες των οποίων θα διαγωνιστούν επίσης ��το Pioneers Festival.

Το λεωφορείο αναχώρησε από την Αθήνα στις 25 Οκτωβρίου, ενώ κατά τη διάρκεια της διαδρομής του θα κάνει στάσεις στην Θεσσαλονίκη, στην Σόφια της Βουλγαρίας, στην Τιμισοάρα της Ρουμανίας και στην Βουδαπέστη της Ουγγαρίας, προκειμένου να συνδεθεί με τα startup οικοσυστήματα των πόλεων, δημιουργώντας ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο για τους συμμετέχοντες.

Το λεωφορείο έφτασε στην Βιέννη στις 28 Οκτωβρίου. Οι «επιβάτες» του λεωφορείου αποτελούνται κατά 50% από developers (περίπου 10-12 άτομα), κατά 25% από designers και κατά 25% από business guys (περίπου 5-7 άτομα αντίστοιχα).