​Παρατείνεται η ισχύς των ετησίων καρτών που είχαν αγοραστεί πριν την μείωση της τιμής τους, που έγινε τον περασμένο Σεπτέμβριο, σύμφωνα με απόφαση του ΟΑΣΑ.

Ειδικότερα, για τις ετήσιες κάρτες αξίας 450 ευρώ, των οποίων η αξία μειώθηκε στα 320 ευρώ, επεκτείνεται η ισχύς τους ανάλογα με το μήνα αγοράς τους, ως εξής:

Α. Για τις ετήσιες κάρτες με έναρξη ισχύος από Οκτώβριο 2013 έως Μάρτιο 2014, η ��σχύς τους παρατείνεται κατά ένα μήνα.

Β. Για τις ετήσιες κάρτες με έναρξη ισχύος από Απρίλιο 2014 έως Αύγουστο 2014, η ισχύς τους παρατείνεται κατά δύο μήνες.

Παράλληλα, οι ετήσιες κάρτες λεωφορείων, τρόλεϊ και τραμ, αξίας 200 ευρώ εξακολουθούν να ισχύουν ως έχουν μέχρι τη λήξη τους.

Από την άλλη, τα παλαιά εισιτήρια που έχει αγοράσει το επιβατικό κοινό εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι τις 31 Μαρτίου του 2015.

Πιο συγκεκριμένα, τα εισιτήρια αξίας 1,40 ευρώ (μειωμένο 0,70 ευρώ), εξακολουθούν να ισχύουν για το ανωτέρω χρονικό διάστημα, με την παλαιά τους ισχύ, δηλαδή για 90 λεπτά από την επικύρωσή τους.

Το ίδιο ισχύει και για τα παλαιά εισιτήρια μίας διαδρομής με Λεωφορείο, Τρόλεϊ ή Τραμ αξίας 1,20 ευρώ (μειωμένο 0,60 ευρώ).