​Με επίκεντρο το λιμάνι του Πειραιά, οι αρχές της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά λαμβάνουν προληπτικά μέτρα για τον ιό του Έμπολα!

ο πλοίαρχος κάθε εμπορικού πλοίου που θα φθάνει στον σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων, Car Terminal, στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη ή στο αγκυροβόλιο, οφείλει να συμπληρώνει μια ειδική φόρμα, πριν την αποβίβαση, με την αναλυτική καταγραφή των τελευταίων ταξιδιών του πλοίου. Σε αυτήν θα περιλαμβάνεται όχι μόνο το λιμάνι απόπλου αλλά και όλοι οι ενδιάμεσοι σταθμοί, ακόμα και για ανεφοδιασμό.

Έτσι, σε περίπτωση που έχει γίνει προσέγγιση του πλοίου σε λιμάνι «ύποπτης» χώρας για μετάδοση του Έμπολα, οι αρχές θα είναι σε επιφυλακή για την εκδήλωση κάποιου συμπτώματος. Να σημειώσουμε ότι ο χρόνος επώασης και εκδήλωσης της ασθένειας είναι 21 μέρες.

Σε τέτοια περίπτωση, θα ενημερώνεται άμεσα το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ) και το ΕΚΑΒ, ώστε να επιληφθούν σύμφωνα με το εθνικό σχέδιο πρόληψης.