Αντισυνταγματική θεωρείται η έφοδος του ΣΔΟΕ σε σπίτια φορολογουμένων χωρίς την παρουσία Εισαγγελέα, κρίνει ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Νίκος Παντελής.

Συγκεκριμένα ο επικεφαλής των οικονομικών εισαγγελέων, σε γνωμοδότησή του αναφέρει ότι η κατ' οίκον έρευνα υπαλλήλων των ΔΟΥ και των άλλων φορολογικών υπηρεσιών σε κατοικίες φορολογουμένων πολιτών είναι δυνατή ακόμη και εκτός του επίσημου ωραρίου, δηλαδή και κατά τις νυκτερινές ώρες, αλλά υπό την προϋπόθεση της ύπαρξης ��ντολής εισαγγελέα και της υποχρεωτικής παρουσίας εισαγγελικού λειτουργού.

Με το σκεπτικό ότι το σπίτι είναι άσυλο, ο Εισαγγελέας στη γνωμοδότησή του κρίνει πως η εισβολή εφοριακών σε σπίτια χωρίς την παρουσία εκπροσώπου των δικαστικών αρχών, όχι μόνο είναι αντίθετη στο Σύνταγμα, αλλά μπορεί να οδηγήσει ακόμα και σε διώξεις για κατάχρηση εξουσίας ή να καταστήσει παράνομα τα αποδεικτικά στοιχεία που κατασχέθηκαν.

Σύμφωνα με τον κ. Παντελή «...η παρουσία δικαστικού λειτουργού στις κατ’ οίκον έρευνες, αποτελεί προϋπόθεση εκ των ων ουκ άνευ σε όλες τις περιπτώσεις, είτε πρόκειται περί ερευνών στα πλαίσια ανάκρισης, είτε περί τοιούτων στα πλαίσια αναγκαστικής ή διοικητικής εκτέλεσης, τούτο δε προκύπτει σαφώς από την αδιάστικτη διατύπωση του άρθρου 9 του Συντάγματος , στο οποίο δεν γίνεται καμία διάκριση. Συνεπώς οι διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων, νόμων προγενέστερων του ισχύοντος Συντάγματος, που προβλέπουν τη διενέργεια τέτοιου είδους ερευνών, πρέπει να ερμηνεύονται ως άνω συνταγματικής επιταγής, που απαιτεί αυτές να πραγματοποιούνται με την παρουσία εκπροσώπου της δικαστικής αρχής...».