​Οι πίνακες με τα οριστικά αποτελέσματα για την κινητικότητα του προσωπικού δημοτικής αστυνομίας αναρτώνται από το ΑΣΕΠ στις 9 Οκτωβρίου.

«Οι συμμετέχοντες στην Ανακοίνωση 5/2013, βάσει των οριστικών αποτελεσμάτων αυτής, δεν συμπεριλαμβάνονται στον οριστικό πίνακα διάθεσης. Προκειμένου να υπαχθούν στις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν.4250/2014 (διαθεσιμότητα) θα πρέπει να έχουν υποβάλλει αίτηση συμμετοχής στην Ανακοίνωση 15/2014» επισημαίνει το ΑΣΕΠ.