​Κάτι αλλάζει από την Πέμπτη στη Θεσσαλονίκη, καθώς 44 ορισμένοι υπάλληλοι του τμήματος Καθαριότητας του δήμου, ξεχύθηκαν στους δρόμους, σε μια προσπάθεια να μείνει καθαρή η πόλη.

Οι ίδιοι θα «κόβουν» πρόστιμα σε όσους πετούν σκουπίδια, μετακινούν τους κάδους απορριμμάτων, κολλούν αφίσες, αλλά και σε όσους ζωγραφίζουν με σπρέι. Πρόστιμα, επίσης, θα επιβάλλονται για ασυσκεύαστα είδη στο πεζοδρόμιο, για εγκατάλειψη χωμάτων, μπαζών και ειδικών βιομηχανικών - βιοτεχνικών απορριμμάτων, για ρύπανση με λάδια, φθορά στον αστικό εξοπλισμό καθαριότητας, παρκάρισμα μπροστά από κάδους απορριμμά��ων, καταστροφή μνημείων, παιδικών χαρών