Υποχρεωτικό το αγροτικό, πριν την απόκτηση ειδικότητας, και μάλιστα προϋπόθεση αυτής, είναι το σχέδιο που προωθεί το Υπουργείο Υγείας, για όλους τους νέους γιατρούς.

Στόχος είναι οι περίπου 1.000 απόφοιτοι των Ιατρικών Σχολών ετησίως να παραπέμπονται σε άγονες περιοχές, προκειμένου να στελεχώνουν επαρκώς απομακρυσμένες μονάδες και να εξασφαλιστεί καλύτερη υγειονομική κάλυψη του πληθυσμού.

Οι παράμετροι της απόφασης είναι υπό αξιολόγηση και η σχετική ρύθμιση αναμένεται το επόμενο διάστημα.

Σήμερα η υπηρεσία υπαίθρου είναι υποχρεωτική αλλά χωρίς να προσδιορίζεται ο χρόνος πραγματοποίησης της.