​Παράνομη για τυπικούς λόγους κηρύχθηκε από το δικαστήριο η απεργία που είχε προκηρύξει η ΑΔΕΔΥ τον Ιούλιο για την αξιολόγηση.

Το εφετείο με την απόφαση 4843/2014 αποφάνθηκε ότι η απεργία των δημοσίων υπαλλήλων οι οποίοι αντιδρούν στο μέτρο της αξιολόγησης δεν κηρύχθηκε από το αρμόδιο όργανο. Ωστόσο, οι δικαστές έκριναν ότι απεργία μπορεί να κηρύξει το γενικό συμβούλιο, και όχι η γενική συνέλευση όπως ζητούσε το Δημόσιο.

Δικαιωμένοι νιώθουν οι συνδικαλιστές με αυτή την εξέλιξη, παρόλο που η απεργία κρίθηκε παράνομη. Και αυτό γιατί το δικαστήριο αποφάνθηκε για το ποιο όργανο είναι αρμόδιο για να προκηρύξει απεργία.

Το γενικό συμβούλιο για το οποίο απεφάνθη η Δικαιοσύνη είναι ένα ενδιάμεσο όργανο το οποίο είναι ολιγομελές και πιο ευέλικτο ως προς τη σύγκλησή του καθώς συνεδριάζει τακτικά σχεδόν σε μηνιαία βάση, ενώ η γενική συνέλευση αποτελείται από 800 μέλη και είναι δύσκολο να συγκληθεί.