​Αβέβαιο φαίνεται το μέλλον για τη πλειοψηφία των νέων, οι οποίοι διατείνονται πως οι εποχές που ένα πτυχίο εξασφάλιζε την επαγγελματική αποκατάσταση έχουν πια παρέλθει. Αποτέλεσμα; Το 46% των μαθητών να μεταναστεύει προς Ευρώπη για να βρει δουλειά!

Σύμφωνα με έρευνα της Εφημερίδας των Συντακτών το 46% των μαθητών που ερωτήθηκαν τι σκοπεύουν να κάνουν στο μέλλον, αποφάνθηκε πως θα φύγει για το εξωτερικό έτσι ώστε να εκμεταλλευτεί τον τίτλο σπουδών που θα έχει αποκτήσει.

Οι βασικές αιτίες που αποθαρρύνουν τους νέους να μείνουν και να εργαστούν στην πατρίδα τους είναι οι «διασυνδέσεις» της οικογένειας και το «πολιτικό μέσο��. Από την άλλη, η «δυνατότητα μετανάστευσης στο εξωτερικό» θεωρείται από τους μαθητές ότι αποτελεί το πλεονέκτημα που κάνει τη διαφορά για την επαγγελματική αποκατάσταση.

Σε δεύτερο στ��διο, οι μαθητές εκτιμούν ότι μόνο οι πτυχιούχοι που μεταναστεύουν εκτός Ελλάδας έχουν πιθανότητες να τους ανοιχτούν επαγγελματικοί δρόμοι. Παράλληλα, το γεγονός ότι 140.000 επιστήμονες έχουν βρει εργασία στο εξωτερικό διαψεύδει όσους επιχειρούν να συνδέσουν την ανεργία με την «ανεπάρκεια των ελληνικών πανεπιστημίων».

Είναι χαρακτηριστικό πως η συντριπτική πλειοψηφία των μαθητών που έλαβαν μέρος στην έρευνα (77%) δηλώνει πως το πολιτικό μέσο και οι γνωριμίες αποτελούν τα διαβατήρια για μια αξιόλογη εργασία, ενώ μόλις το 4,5% βλέπει τα πράγματα αισιόδοξα και προσβλέπει σε επαγγελματική αποκατάσταση με γνώμονα τις γνώσεις και τα πτυχία που θα έχει αποκτήσει.