Συνταγματικό και νόμιμό κρίθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας το σχέδιο Αθηνά για την αναδιάρθρωση των Ιδρυμάτων Ανωτάτης Εκπαίδευσης (ΑΕΙ) και των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ), με την οποία επήλθε η αναδιάταξη του ακαδημαϊκού χάρτη της χώρας.

Το περασμένο έτος με 36 Προεδρικά Διατάγματα (23 αφορούν τα ΑΕΙ και 13 τα ΤΕΙ) έγινε η αναδιάρθρωση των ΑΕΙ και ΤΕΙ.

Δηλαδή επήλθε η κατάργηση, η συγχώνευση, η μετονομασία, κ.λπ. των ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας, αλλά και Τμημάτων διαφόρων Σχολών.

Όμως, το ΤΕΙ της Αθήνας προσέφυγε στο ΣτΕ και ζήτησε να κριθεί αντισυνταγματικό και παράνομο το σχέδιο Αθηνά, όπως και το σχετικό Προεδρικό Διατάγματα 95/2014 με το οποίο έγινε συγχώνευση Τμημάτων.

Επίσης, στο ΣτΕ έχουν προσφύγει και άλλα Πανεπιστημιακά ιδρύματα. Το Γ' Τμήμα του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου με την υπ΄ αριθμ. 263/2014 απόφασή του απέρριψε την κοινή προσφυγή του ΤΕΙ Αθήνας (και 6 καθηγητών του), της Επαγγελματικής Επιστημονικής Ένωσης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Μηχανικών Τεχνολογικού Τομέα Ανώτατης Εκπαίδευσης Δημοσίων Υπαλλήλων.

Οι σύμβουλοι Επικρατείας αποφάνθηκαν ότι η συγχώνευση, η κατάργηση, η μετονομασία Τμημάτων, κ.λπ. με Προεδρικά Διατάγματα, «κατόπιν τεκμηριωμένης βάσει των κριτηρίων του νόμου 4009/2011 και με απλή γνώμη της Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) και του συμβουλίου του κάθε Ιδρύματος, μετά από γνώμη της συγκλήτου», δεν αντίκεινται στις διατάξεις του άρθρου 16 του Συντάγματος που προστατεύει την Παιδεία.

Ακόμη, κρίθηκε ότι είναι συνταγματική και νόμιμη η όλη διαδικασία που τηρήθηκε για την έκδοση του επίμαχου διατάγματος για το ΤΕΙ Αθήνας, ενώ απέρριψε το ΣτΕ τους ισχυρισμούς του ΤΕΙ ότι παραβιάζονται οι αρχές της αναλογικότητας και της προστασίας της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης.​