​Στη δεύτερη θέση παγκοσμίως σε Γαλάζιες Σημαίες βρίσκεται η Ελλάδα ανάμεσα σε 51 χώρες όπως ανακοίνωσε σήμερα η Ελληνική Εταιρεία Προσ��ασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ).

Τετρακόσιες οκτώ ελληνικές ακτές και 10 μαρίνες βραβεύονται με τη Γαλάζια Σημαία το 2014.

Στην πρώτη θέση είναι η Ισπανία με 571 βραβευμένες ακτές, τρίτη η Τουρκία με 387, τέταρτη η Γαλλία με 379 και Πέμπτη η Πορτογαλία με 298 ακτές.