​Στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ αναρτήθηκαν οι Προσωρινοί Πίνακες Επιλογής βρεφών και νηπίων για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς του οργανισμού για την σχολική περίοδο 2014 – 2015.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν τα αποτελέσματα από τους κατά τόπους Βρεφονηπιακούς Παιδικούς Σταθμούς του ΟΑΕΔ, όπου υπέβαλλαν την αίτησή τους ή από την ιστοσελίδα του Οργανισμού.

Οι γονείς μπορούν να υποβάλουν ένσταση εντός πέντε ημερών, ενώ μέχρι το τέλος Ιουλίου θα καταρτιστούν οι οριστικοί πίνακες επιλογής.