​Την Δευτέρα είναι η τελευταία μέρα που θα μπορούν οι υποψήφιοι να υποβάλουν το μηχανογραφικό τους δελτίο, στην αρμόδια σελίδα του Υπουργείου Παιδείας.

Στο Υπουργείο Παιδείας πιστεύουν ότι είναι πολλοί οι μαθητές, οι οποίοι, περίμεναν τελευταία στιγμή και δεν έχουν υποβάλει το δελτίο και φοβούνται ότι θα γίνει υπερφόρτωση του συστήματος.

Φέτος, υπήρξε μεγάλη σύγχυση, στους απόφοιτους της Γ’ Λυκείου, λόγω της μειωμένης επαγγελματικής αποκατάστασης των περιζήτητών σχολών.

Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι πέντε μέρες πριν τη λήξη της προθεσμίας, είχε υποβληθεί μόλις το 10% του αναμενόμενου συνόλου μηχανογραφικών.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, οι περισσότεροι μαθητές, οι οποίοι δικαιούνται μετεγγραφή έχουν δηλώσει σχολές της επαρχίας, ώστε να περάσουν στη σχολή της επιλογής τους και στη συνέχεια να επιστρέψουν στην πόλη τους.