​Παρατείνει για έναν ακόμα χρόνο η ΕΥΔΑΠ την πρωτοβουλία της για την ανακούφιση των ασθενέστερων οικονομικά ομάδων με εκπτώσεις στα τιμολόγιά της.

Συγκεκριμένα, οι εκπτώσεις αφορούν :

• 4μελείς (μονογονεϊκή με τρία παιδιά) έως 6μελείς οικογένειες, έκπτωση 10% στους λογαριασμούς ύδρευσης-αποχέτευσης.
• 7μελείς και 8μελείς οικογένειες, έκπτωση 35% στους λογαριασμούς ύδρευσης-αποχέτευσης.
• 9μελείς έως 13μελείς οικογένειες, έκπτωση 60% στους λογαριασμούς ύδρευσης-αποχέτευσης.
• δικαιούχους της πρώτης ομάδας η έκπτωση χορηγείται αυτόματα, χωρίς να απαιτείται προσέλευση του ενδιαφερόμενου σε Περιφερειακό Κέντρο.

Έκπτωση 30% ετησίως στους λογαριασμούς ύδρευσης-αποχέτευσης ισχύει για όσους:

• α) είναι άνω των 75 ετών και ζουν μόνοι (δεν φιλοξενούνται)
• β) έχουν εισόδημα μικρότερο ή ίσο των 8.000 € ετησίως και
• γ) ο ετήσιος λογαριασμός ύδρευσης – αποχέτευσης δεν υπερβαίνει τα 150 €.

Υπενθυμίζεται ότι για την χορήγηση της έκπτωσης, οι νέοι ενδιαφερόμενοι (ή οι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους) απαιτείται να υποβάλουν σχετικό αίτημα στο αρμόδιο Περιφερειακό Κέντρο της ΕΥΔΑΠ με τα εξής δικαιολογητικά:

• Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας (ή διαβατήριο εν ισχύ),
• Πρόσφατο εκκαθαριστικό σημείωμα.
• Σημειώνεται ότι για όσους έχουν ήδη ενταχθεί στο πρόγραμμα δεν απαιτείται η εκ νέου υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών.
• Η ισχύς του νέου κοινωνικού προγράμματος θα έχει διάρκεια μέχρι το Σεπτέμβριο του 2015.