​Αγριεύουν τα πράγματα ανάμεσα στους δημόσιους φορείς και τους συνδικαλιστές της ΑΔΕΔΥ, αφού οι πρώτοι, μέσω των υπουργών Οικονομικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης, κατέθεσαν αγωγή εναντίον των δεύτερων.

Με την αγωγή, ζητούν να κριθεί παράνομη και καταχρηστική η απεργία- αποχή διαρκείας της ΑΔΕΔΥ, από την διαδικασία αξιολόγησης.

Σύμφωνα με το Δημόσιο, η απεργία- αποχή είναι παράνομη, καθώς κηρύχθηκε από αναρμόδιο όργανο, δηλαδή την Εκτελεστική Επιτροπή και όχι τη Γενική Συνέλευση όπως απαιτεί ο νόμος: δεν υπήρξε έγγραφη γνωστοποίηση των εργασιακών αιτημάτων και δεν τηρήθηκε ο δημόσιος διάλογος.