​Με επιφύλαξη βλέπουν τόσο οι παραγωγοί όσο και αρκετοί καταναλωτές το ενδεχόμενο οι λαϊκές αγορές να μένουν ανοιχτές και το απόγευμα, κάτι που άφησε ανοιχτό ο Υφυπουργός Ανάπτυξης Γεράσιμος Γιακουμάτος.

Ο πρόεδρος της ομοσπονδίας επαγγελματικών λαϊκών αγορών, λεει πως θα μπορούσε να εφαρμοστεί πιλοτικά η διεύρυνση του ωραρίου σε κάποιες λαϊκές , καθώς ήδη χάνεται μια μερίδα καταναλωτών, πρέπει πρώτα όμως να ξεπεραστούν πολλά εμπόδια!

Στην επιτροπή παραγωγής και εμπορίου της Βουλής έπεσε στο τραπέζι και ο διαχωρισμός παραγωγών και πωλητών στις λαϊκές, να μην είναι δηλαδή γεωγραφικός αλλά να γίνει με ήπιο τρόπο, όπως για παράδειγμα με την καθιέρωση χρώματος που θα είναι διαφορετικό για παραγωγούς και διαφορετικό για πωλητές