​Σε «Πορτοκαλί συναγερμό» έθεσε ο Διαχειριστής του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας το σύστημα της ΔΕΗ, εξαιτίας της απεργίας που πραγματοποιεί η ΓΕΝΟΠ.

Ο ΑΔΜΗΕ με ανακοίνωση του επικαλείται έλλειψη σημαντικής ποσότητας θερμικής παραγωγής της τάξεως των 5,2 GW και αβεβαιότητα σχετικά με τη διαθεσιμότητα Μονάδων Παραγωγής, μιας και όπως έγραψε το star.gr, ήδη έχουν κατέβει οι διακόπτες σε 13 μονάδες θερμοηλεκτρικής ενέργειας.

Πληροφορίες αναφέρουν επίσης ότι ο Διαχειριστής κ. Γ. Γιαρέντης, έστειλε επιστολή προς τη ΔΕΗ επισημαίνοντας ότι για να αποφευχθούν τα προβλήματα ευστάθειας θα πρέπει να εξασφαλιστεί παραγωγικό δυναμικό ύψους 3.230 MW και δεν αποκλείει να γίνουν διακοπές ρεύματος και τις απογευματινές ώρες αιχμής και συγκεκριμένα από τις 19:00 – 22:00.

Ο πορτοκαλί συναγερμός είναι το πρώτο στάδιο που ενεργοποιείται σε περίπτωση που η πιθανότητα αδυναμίας κάλυψης του φορτίου του Συστήματος είναι αυξημένη ή όταν η συχνότητα ή η τάση αποκλίνουν από τις κανονικές τιμές.

Ακολουθεί ο κόκκινος συναγερμός όταν πιθανολογείται άμεση αδυναμία κάλυψης του φορτίου και ο μπλε σε περίπτωση μερικής ή γενικής διακοπής λειτουργίας του Συστήματος.

Νωρίτερα ανακοινώθηκε το πρόγραμμα διακοπών ρεύματος από τον ΔΕΔΔΗΕ για το πρωί και το μεσημέρι.