​Μετά την πανωλεθρία που σημειώθηκε στις προαγωγικές εξετάσεις της Α΄ Λυκείου με την εφαρμογή για πρώτη φορά του συστήματος της Τράπεζας Θεμάτων, το υπουργείο Παιδείας με ειδική βαθμολογική οδηγία του δίνει λύση… ανάσα για τους μαθητές που δεν είχαν γράψει καλά.

Σε μια προσπάθεια να αρθούν οι αδικίες του θεσμού, για τον οποίο υπήρχαν καταγγελίες ότι εφαρμόστηκε με προχειρότητα, τώρα το υπουργείο προχωρεί σε διορθωτικές κινήσεις.

Έτσι, για να προαχθεί ένας μαθητής της Α΄ Λυκείου θα πρέπει να βγάζει βαθμό 10 σε τρία μαθήματα ανά επιστημονικό πεδίο και όχι σε κάθε ένα από τα β��σικά μαθήματα ανά πεδίο.

Η οδηγία που απέστειλε το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αναφέρει αναλυτικά:

«Με βάση την επεξεργασία των μέχρι τώρα στοιχείων, των σχετικών με την επίδοση των μαθητών της Α' Λυκείου στις ενδοσχολικές εξετάσεις, που έχουν διαβιβαστεί στο γραφείο του υφυπουργο�� Παιδείας και

Θρησκευμάτων Αλέξανδρου Δερμεντζόπουλου, προκύπτουν τα εξής:

1. Η εισαγωγή της Τράπεζας Θεμάτων στην Α' Λυκείου, όχι μόνο δεν οδήγησε τους μαθητές σε αποτυχία ή επιπλέον δυσκολία ανταπόκρισης στην εξέταση των αντίστοιχων μαθημάτων, αλλά αντιθέτως τους υποβοήθησε ώστε να επιτύχουν καλύτερες βαθμολογικές επιδόσεις. Τα σχετικά στοιχεία θα διαβιβαστούν και στη Βουλή των Ελλήνων.
2. Η νομοθετική απαίτηση της επίτευξης βαθμού τουλάχιστον 10 σε κάθε κλάδο των μαθημάτων της «Ελληνικής Γλώσσας» (3 κλάδοι: Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Νέα Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία) και των «Μαθηματικών» (2 κλάδοι: Άλγεβρα και Γεωμετρία) για την προαγωγή των μαθητών, συνάγεται ότι αποτελεί ένα αρκετά απαιτητικό μέτρο που μπορεί να οδηγήσει σε αδικίες.
3. Ο Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Αλέξανδρος Δερμεντζόπουλος έχει ήδη ετοιμάσει σχετική τροπολογία, η οποία θα κατατεθεί άμεσα στη Βουλή και θα καταλαμβάνει και τους φετινούς εξετασθέντες μαθητές της Α' Λυκείου, σύμφωνα με την οποία, στα δύο ανωτέρω μαθήματα για την προαγωγή του μαθητή δεν θα απαιτείται η επίτευξη του 10 σε κάθε ξεχωριστό κλάδο, αλλά �� επίτευξη του 10 ως μέσου όρου των επί μέρους κλάδων».