​Οι φοιτητές δεν είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν φορο��ογική δήλωση αρκεί να δηλωθούν ως προστατευόμενα μέλη από τους γονείς τους. Αν όμως έκαναν το λάθος να υπογράψουν μισθωτήριο συμβόλαιο στο όνομά τους για το σπίτι που μένουν, τότε θα πρέπει να υποβάλλουν δική τους φορολογική δήλωση με ό,τι αυτό συνεπάγεται σε επιβαρύνσεις.

«Όταν ο 18χρονος είναι φοιτητής και έχει συμβόλαιο για το σπίτι στο οποίο μένει στο όνομά του, θα πρέπει να το δηλώσει ο ίδιος ο φοιτητής στη δήλωση Ε1 ότι το κατοικεί και συνεπώς θα επιβαρυνθεί με το τεκμήριο. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να φορολογηθεί αν έχει και άλλα εισοδήματα τα οποία αυξάνουν το εισόδημά του.» ανέφερε στην κάμερα του Star ο φοροτεχνικός Βαγγέλης Καραγρηγορίου.

Σε ότι αφορά στον συντελεστή με τον οποίο ο φοιτητής θα φορολογηθεί ο φοροτεχνικός σημειών��ι «Με συντελεστή από το πρώτο ευρώ 10% αν έχει από ενοίκια ή ακίνητα ή τόκους και με 26% αν έχει από ελευθέριο επάγγελμα.»

Εντωμεταξύ οι περισσότεροι σπουδαστές πιστεύουν πως αυτό είναι φόρος στο χαρτζιλίκι τους καθώς πολλά παιδιά έχουν δηλώσει το όνομά τους στο μισθωτήριο για να μην επιβαρύνουν περισσότερο τους γονείς τους.