​Η «σφαγή», που έγινε στην Α Λυκείου με τα πρώτα στοιχεία από τα Βαθμολογικά Κέντρα να κάνουν λόγο για αποτυχία 40% στα μαθηματικά, προκάλεσε την παρέμβαση του υπουργείου Παιδείας.

Συγκεκριμένα, η υπηρεσία του υπουργείου Παιδείας σε σχετική οδηγία της προς τα σχολεία προχώρησε σε αλλαγές του τρόπου υπολογισμού της βαθμολογίας σε ορισμένα μαθήματα της Α’ Λυκείου, ώστε να γίνει ευκολότερη η προαγωγή των μαθητών στην επόμενη τάξη ζητώντας μάλιστα από τους διευθυντές να προβούν σε νέα έκδοση των αποτελεσμάτων με τις βαθμολογικές επιδόσεις.

Σύμφωνα με την οδηγία που έστειλε η Ομάδα Υποστήριξης my school του υπουργείου, πρέπει να γίνεται συμψηφισμός Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας εάν ο μαθητής έχει αποτύχει σε κάποιο από αυτά τα μαθήματα.

Στην οδηγία σημειώνεται: «Μέχρι τώρα στις Φυσικές Επιστήμες, αν ο μαθητής σε ένα από τα κλαδικά μαθήματα (Φυσική, Χημεία, Βιολογία) είχε βαθμό κάτω από τη βάση, τότε παραπεμπόταν στο μάθημα. Πλέον, αν σε ένα από αυτά τα μαθήματα έχει βαθμό κάτω από τη βάση, αλλά ο βαθμός του μαθήματος 'Φυσικές Επιστήμες' (που προκύπ��ει από αυτά τα 3 κλαδικά μαθήματα) είναι πάνω από τη βάση, τότε ο μαθητής προάγεται.»

Από το υπουργείο τονίζεται ότι «η εν λόγω οδηγία ενημερώνει τα σχολεία για την ενσωμάτωση των αλγοριθμικών κανόνων για τον υπολογισμό του μέσου όρου που προβλέπονταν από το ΠΔ 68/2014, το οποίο είναι σε ισχύ από τις 7 Μαΐου 2014 στην εφαρμογή my school».