​Τέλος στις οικονομικές δυσκολίες που υφίστανται οι οικογένειες με περισσότερους από έναν φοιτητές συντηρώντας ακόμη και τρία σπίτια σε διαφορετικές πόλεις της χώρας επιδιώκει να βάλει το νέο θεσμικό πλαίσιο για τις μετεγγραφές που ανακοινώνεται σήμερα από το υπουργείο Παιδείας.

Το σχέδιο του υπουργείου Παιδείας, θα ευνοήσει τις μετεγγραφές αδελφών και θα περιορίσει την εξάντληση του οικογενειακού προϋπολογισμού εν μέσω οικονομικής κρίσης. Συγχρόνως θα αντιμετωπιστεί η πολυδιάσπαση χιλιάδων οικογενειών τα μέλη των οποίων συναντώνται λόγω αυξημένων εξόδων στις μετακινήσεις ελάχιστες φορές ετησίως.

Παράλληλα θα δοθεί η δυνατότητα μετεγγραφής σε πανεπιστήμια κοντά στην πόλη όπου ζουν οι γονείς ή στην ίδια πόλη και για όσες οικογένειες σπουδάζουν ένα παιδί αλλά έχουν αδυναμία να καλύψουν οικονομικά τις απαιτήσεις της φοιτητικής ζωής μακριά από το σπίτι (ενοίκια, φαγητό, λογαριασμοί, μετακινήσεις).

Το κράτος αναμένεται σύμφωνα με πληροφορίες να ανεβάσει το εισοδηματικό όριο σε ένα ποσό που μπορεί να υπερβαίνει ακόμη και τα 30.000 ευρώ (οικογενειακό εισόδημα) και να προσαυξάνεται αναλόγως με τον αριθμό των μελών της οικογένειας.