​Χαμός επικρατεί στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, στο πανεπιστήμιο Μακεδονίας και στο Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με ελεγκτές του υπουργείου Οικονομικών.

Μετά από έλεγχο που πραγματοποίησαν, ο οποίος διήρκησε δέκα χρόνια, όργιο κακοδιαχείρισης και σπατάλης δημόσιου χρήματος , αδιαφανείς και παράτυπες προλήψεις καθώς και ευρείας έκτασης φοροδιαφυγή, χαρακτηρίζει τα ιδρύματα.

Τα συμπεράσματα αυτά προήλθαν, στο πλαίσιο προκαταρκτικής έρευνας που είχε παραγγείλει προ 7ετίας, ο τότε εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Γεώργιος Σανιδάς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο «μικ��οσκόπιο» των οικονομικών ελεγκτών, βρέθηκαν οι Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας (E.Λ.K.E.) των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ αλλά και τα διαχειριζόμενα από αυτά κονδύλια σίτισης των φοιτητών.

Πιο συγκεκριμένα, οι έλεγχοι φαίνεται ότι έδειξαν:

προσλήψεις υπαλλήλων που υποτίθεται ότι προορίζονταν για υπηρεσίες φύλαξης, αλλά στην πραγματικότητα κάλυπταν άλλες υπηρεσίες

• απασχόληση συγγενικών προσώπων καθηγητών με διαδοχικές συμβάσεις ορισμένου χρόνου, με συνέπεια να θεμελιώνουν δικαιώματα σύμβασης αορίστου χρόνου

εκτεταμένη φοροδιαφυγή από καθηγητές

μη καταβολή από πανεπιστημιακούς που ιδιωτεύουν ποσοστού 10% επί των ακαθάριστων εσόδων στον ΕΛ.Κ.Ε., όπως είναι υποχρεωμένοι βάσει νόμου

υπερβολικά έξοδα των πρυτανικών αρχών για δεξιώσεις

• αναγκαστική απαλλοτρίωση έκτασης που ανήκει στη Γεωργική Σχολή του ΑΠΘ, για την οποία το δημόσιο αν και κατέβαλε 24 εκατομμύρια ευρώ, δεν υπάρχει στα ταμεία του Ιδρύματος

υπογραφή προγραμματικής σύμβασης με το δήμο Καλαμαριάς, ύψους 120.000 ευρώ για έργο «φάντασμα» και χωρίς να προηγηθεί διαγωνισμός

Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας, ο εισαγγελέας, θα εισηγηθεί την άσκηση ή μη ποινικών διώξεων, στα πρόσωπα που εμπλέκονται στις παραπάνω υποθέσεις.