​Με προβλήματα φαίνεται ότι ξεκίνησε σήμερα η ηλεκτρονική υποβολή των μηχανογραφικών, από τους μαθητές, καθώς είναι εκτός λειτουργίας η σελίδα που έχει θεσπιστεί από το υπουργείο Παιδείας, καθιστώντας αδύνατη την οποιαδήποτε κίνηση.

Πιο συγκεκριμένα, οι μαθητές μπαίνουν στη σελίδα http://exams.it.minedu.gov.gr/Candidate/, όμως η σελίδα γράφει ότι είναι εκτός λειτουργίας.